Veronika VRECIONOVÁ : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem 

Náhradnice 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Kontakt