Hynek BLAŠKO : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace pro vztahy s Izraelem 

Poslední činnosti 

Kontakt