Sándor RÓNAI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO 

Náhradník 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Kontakt