Catherine ROWETT : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Náhradnice 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Kontakt