Annunziata Mary REES-MOGG : Úvodní stránka 

Členka 

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

Náhradnice 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Hospodářský a měnový výbor 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Kontakt