Jérôme RIVIÈRE : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Náhradník 

Výbor pro rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt