Angelika WINZIG : Úvodní stránka 

Členka 

Rozpočtový výbor 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Náhradnice 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Kontakt