Sarah WIENER : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 

Náhradnice 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 

Poslední činnosti 

Kontakt