Michel ROCARD : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 31-01-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 31-01-2009 : Parti socialiste (Francie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 15-09-2004 / 24-01-2007 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Výbor pro právní záležitosti
 • 14-03-2007 / 31-01-2009 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o současném stavu vztahů mezi EU a Afrikou  
- AFET_AD(2007)386526 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí protokolu, kterým se mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS), sjednaného v Ženevě dne 6. prosince 2005, jménem Evropského společenství  
- JURI_AD(2007)390411 -  
-
JURI 
STANOVISKO k dokumentu: Čas zařadit vyšší rychlost – realizace nového partnerství pro podnikání a růst  
- JURI_AD(2006)378643 -  
-
JURI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o využívání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem  
- P6_DCL(2008)0046 - Nevzato v potaz  
Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT  
Datum zahájení : 19-05-2008
Platné do : 25-09-2008
Počet signatářů : 154 - 25-09-2008
Písemné prohlášení o rozhodnutí zahájit jednání s Tureckem, které má být přijato Evropskou radou v prosinci 2004  
- P6_DCL(2004)0040 - Nevzato v potaz  
Emma BONINO , Daniel COHN-BENDIT , Bronisław GEREMEK , João de Deus PINHEIRO , Michel ROCARD  
Datum zahájení : 13-10-2004
Platné do : 13-01-2005
Počet signatářů : 162 - 13-01-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.