Lina GÁLVEZ MUÑOZ : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Členka 

Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Náhradnice 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 

Kontakt