Belinda DE LUCY : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Kontakt