James WELLS : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství 

Náhradník 

Výbor pro rozvoj 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 

Kontakt