Miroslav RADAČOVSKÝ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 

Kontakt