Michal WIEZIK : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Íránem 

Náhradník 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky 
Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Kontakt