Bert-Jan RUISSEN : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Izraelem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro rybolov 
Delegace pro vztahy s Indií 

Kontakt