Rob ROOKEN : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Náhradník 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Kontakt