Luisa REGIMENTI : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Náhradnice 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 

Poslední činnosti 

Námitka podle článku 112 jednacího řádu: částečné udělení povolení použití oxidu chromového (Cromomed S.A. a další) (B9-0151/2019) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Aktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček – veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí (B9-0117/2019) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt