Daniela RONDINELLI : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Náhradnice 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt