Franco ROBERTI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro právní záležitosti 
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Íránem 

Poslední činnosti 

Kontakt