Diana RIBA I GINER : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Petiční výbor 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt