Samira RAFAELA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 

Poslední činnosti 

Kontakt