• André   LAIGNEL  

André LAIGNEL : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 6. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vzájemném využívání služeb obcemi a sdruženími obcí  
- P6_DCL(2007)0095 - Nevzato v potaz  
André LAIGNEL , Alain HUTCHINSON  
Datum zahájení : 12-11-2007
Platné do : 26-02-2008
Počet signatářů : 47 - 21-02-2008