Jaime VALDIVIELSO DE CUÉ : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Španělsko)

Místopředseda 

 • 23-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Maďarsko
 • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace při Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 14-03-2000 : Výbor pro občanské svobody a práva, spravedlnost a domácí věci
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Slovinsko
 • 15-03-2000 / 14-01-2002 : Výbor pro hospodářské a měnové věci
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro hospodářské a měnové věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Report on the proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1488/96 on financial and technical measures to accompany (MEDA) the reform of economic and social structures in the framework o the Euro-Mediterranean partnership - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0204/2000 -  
-
ITRE 
Report on the proposal for a Council Regulation (Euratom, EC) concerning the provision of assistance to economic reform and recovery in the New Independent States and Mongolia - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0081/1999 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu