José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Kontakt