Françoise GROSSETÊTE : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Náhradnice 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Poslední činnosti 

Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (B8-0241/2019) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt