• Johannes   VOGGENHUBER  

Johannes VOGGENHUBER : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 6. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k nové úloze a úkolům Parlamentu podle Lisabonské smlouvy  
- LIBE_AD(2008)406164 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k hodnocení Euratomu – 50 let evropské jaderné politiky  
- AFCO_AD(2007)384564 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k politickým výzvám a rozpočtovým prostředkům rozšířené Unie na období 2007–2013  
- AFCO_AD(2005)350118 -  
-
AFCO