Richard HOWITT : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (Spojené království)

Místopředseda 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Výbor pro zahraniční věci
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Podvýbor pro lidská práva
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

Náhradník 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
STANOVISKO k provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 123, 128, 130b, 135 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 128 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 130, příloha II jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nedostupnosti vhodných mimoškolních zařízení péče o děti v EU pro děti se zdravotním postižením  
- P8_DCL(2015)0009 - Nevzato v potaz  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum zahájení : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Počet signatářů : 175 - 10-06-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech