Giles CHICHESTER : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 05-07-2011 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 06-07-2011 / 30-01-2012 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Spojené království)

Místopředseda 

 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Evropský parlament

Místopředseda 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Petiční výbor
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petiční výbor

Náhradník 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Petiční výbor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o umístění sídel orgánů Evropské unie  
- PETI_AD(2013)510780 -  
-
PETI 
STANOVISKO k inovacím pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k většímu využití potenciálu opatření EU v oblasti životního prostředí: budování důvěry prostřednictvím lepších znalostí a lepší schopnosti reakce  
- PETI_AD(2012)496666 -  
-
PETI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014  
- ITRE_AD(2013)519558 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami