Brian CROWLEY : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 07-07-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 08-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fianna Fáil Party (Irsko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 14-01-2015 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegace pro vztahy s Palestinou
 • 15-01-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 10-06-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro právní záležitosti
 • 03-10-2016 / 25-10-2016 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro právní záležitosti
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Palestinou

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 09-06-2015 : Výbor pro právní záležitosti
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 19-01-2017 / 15-01-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 17-01-2019 / 01-07-2019 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Hlavní parlamentní činnost 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech