Sylvie GODDYN : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro rybolov 
Delegace pro vztahy s Indií 

Náhradnice 

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 

Poslední činnosti 

Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zavedení programu Evropský sbor solidarity (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt