Antonios TRAKATELLIS : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Řecko)

Předseda 

 • 23-01-2007 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Místopředseda 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Evropský parlament
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Předsednictvo Evropského parlamentu

Místopředseda 

 • 20-09-2004 / 23-05-2007 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Evropy
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konference předsedů delegací
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 18-01-2007 / 22-01-2007 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Evropy
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o prioritách při boji proti Alzheimerově chorobě  
- P6_DCL(2008)0080 - Přijato  
Françoise GROSSETÊTE , John BOWIS , Katalin LÉVAI , Jan Tadeusz MASIEL , Antonios TRAKATELLIS  
Datum zahájení : 08-10-2008
Platné do : 05-02-2009
Přijato (datum) : 19-02-2009
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2009)0081
Počet signatářů : 465 - 05-02-2009
Písemné prohlášení o potřebě komplexní strategie boje proti rakovině  
- P6_DCL(2007)0052 - Přijato  
Antonios TRAKATELLIS , Françoise GROSSETÊTE , Karin JÖNS , Philippe BUSQUIN , Adamos ADAMOU  
Datum zahájení : 21-05-2007
Platné do : 27-09-2007
Přijato (datum) : 11-10-2007
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2007)0434
Počet signatářů : 435 - 27-09-2007

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.