Manuel dos SANTOS : Úvodní stránka 

Člen 

Rozpočtový výbor 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Poslední činnosti 

Ukončení sezónních změn času (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) PT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) PT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt