Guido VICECONTE : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 11-06-2001 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 11-06-2001 : Forza Italia (Itálie)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 02-07-2000 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
  • 06-10-1999 / 11-06-2001 : Delegace pro vztahy se zeměmi střední Ameriky a Mexikem
  • 03-07-2000 / 11-06-2001 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 11-06-2001 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Report on the Communication from the Commission: enhancing Tourism's Potential for Employment - Follow-up to the conclusions and recommendations of the High Level Group on Employment and Tourism - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0030/2000 -  
-
RETT 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu