Philippe de VILLIERS : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 15-02-2010 : Evropa Svobody a Demokracie - Místopředseda
 • 16-02-2010 / 22-05-2011 : Evropa Svobody a Demokracie - Místopředseda/Člen předsednictva
 • 23-05-2011 / 26-01-2012 : Evropa Svobody a Demokracie - Místopředseda/Člen předsednictva
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Evropa Svobody a Demokracie - Místopředseda/Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Mouvement pour la France (Francie)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nutnosti opustit euro a vrátit se k národním měnám  
- P7_DCL(2012)0015 - Nevzato v potaz  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Datum zahájení : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatářů : 28 - 14-06-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech