• Nuala   AHERN  

Nuala AHERN : Návrhy usnesení - 5. volební období 

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

MOTION FOR A RESOLUTION On North Korea EN  
- B5-0045/2003  
MOTION FOR A RESOLUTION on Patenting of Human Genes EN  
- B5-0663/2001