• Nuala   AHERN  

Nuala AHERN : Zprávy - jako zpravodaj(ka) - 5. volební období 

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European and Council decision adopting a multiannual programme for the promotion of energy efficiency (SAVE) - Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0010/2000 -  
-
ITRE 
Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council Decision adopting a multiannual programme for the promotion of energy efficiency (SAVE) (1998-2002) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0015/1999 -  
-
ITRE