Esther HERRANZ GARCÍA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt