Françoise de VEYRINAS : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 28-06-2002 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka

Národní strany 

  • 28-06-2002 / 17-11-2002 : Union pour la Majorité Présidentielle (Francie)
  • 18-11-2002 / 19-07-2004 : Union pour un Mouvement Populaire (Francie)

Poslanci 

  • 02-09-2002 / 15-01-2003 : Výbor pro práva žen a rovné příležitosti

Náhradnice 

  • 29-08-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 13-01-2003 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Kypr
  • 21-01-2003 / 19-07-2004 : Výbor pro ústavní záležitosti

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on the protection of minors against pornographic images and gratuitous violence EN  
- P5_DCL(2002)0020 - Nevzato v potaz  
Marie-Hélène DESCAMPS , Marie-Thérèse HERMANGE , Dominique VLASTO , Françoise de VEYRINAS  
Datum zahájení : 18-11-2002
Platné do : 18-02-2003
Počet signatářů : 27 - 18-02-2003