Kyösti VIRRANKOSKI : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 19-07-2007 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Suomen Keskusta (Finsko)

Místopředseda 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rozpočtový výbor
 • 14-03-2007 / 25-04-2007 : Delegace pro vztahy s Japonskem

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Japonskem

Náhradník 

 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Rumunsko
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009  
- AGRI_AD(2008)412009 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k rozpočtovému procesu pro rok 2009: první úvahy o předběžném návrhu rozpočtu na rok 2009 a o mandátu pro dohodovací řízení  
- AGRI_AD(2008)405768 -  
-
AGRI 
OPINION Draft opinion on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities. EN  
- CONT_AD(2007)388636 -  
-
CONT 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.