Michael GAHLER : Úvodní stránka 

Předseda 

Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem 

Člen 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt