Kateřina KONEČNÁ : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 

Náhradnice 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 

Poslední činnosti 

Kontakt