Jiří MAŠTÁLKA : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Výbor pro právní záležitosti 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO 

Poslední činnosti 

Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt