Jiří MAŠTÁLKA : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Výbor pro právní záležitosti 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO 

Poslední činnosti 

Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Pečovatelské služby v EU pro větší rovnost žen a mužů (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Lymská borelióza (B8-0514/2018)  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt