Libor ROUČEK : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Místopředseda

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Česká strana sociálně demokratická (Česko)

Místopředseda 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Evropský parlament

Poslanci 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace  
- AFET_AD(2013)523008 -  
-
AFET 
STANOVISKO ke zvláštní zprávě č. 14/2011 (absolutorium za rok 2011) – Zlepšila pomoc EU schopnost Chorvatska řídit financování po přistoupení?  
- AFET_AD(2012)487945 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o ochraně spotřebitelů využívajících finanční služby před lichvářskými praktikami  
- P7_DCL(2013)0017 - Nevzato v potaz  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Datum zahájení : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatářů : 78 - 08-01-2014

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech