• Vytautas   LANDSBERGIS  

Vytautas LANDSBERGIS : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 7. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zajištění bezvýhradného plnění kritérií EU pro vývoz zbraní a vojenského materiálu do třetích zemí  
- P7_DCL(2010)0095 - Nevzato v potaz  
Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS  
Datum zahájení : 13-12-2010
Platné do : 24-03-2011
Počet signatářů : 80 - 24-03-2011