Vytautas LANDSBERGIS : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Tėvynės sąjunga (Litva)

Místopředseda 

 • 21-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 15-09-2004 : Podvýbor pro lidská práva
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o výročí 17. září 1939  
- P6_DCL(2004)0039 - Nevzato v potaz  
Bronisław GEREMEK , Valdis DOMBROVSKIS , Toomas Hendrik ILVES , Vytautas LANDSBERGIS  
Datum zahájení : 24-09-2004
Platné do : 24-12-2004
Počet signatářů : 86 - 24-12-2004
Písemné prohlášení o porušování lidských práv v Bělorusku  
- P6_DCL(2004)0036 - Nevzato v potaz  
Konrad SZYMAŃSKI , Marcin LIBICKI , Vytautas LANDSBERGIS , Anna ZÁBORSKÁ , László SURJÁN  
Datum zahájení : 29-07-2004
Platné do : 29-10-2004
Počet signatářů : 60 - 29-10-2004

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.