• Bogusław   LIBERADZKI  

Bogusław LIBERADZKI : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 6. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise a na přístup k informacím o opravách vozidla, kterým se mění směrnice 72/306/EHS a směrnice ../../ES  
- TRAN_AD(2006)371918 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu obecného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006  
- TRAN_AD(2005)359881 -  
-
TRAN