• Bogusław   LIBERADZKI  

Bogusław LIBERADZKI : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 6. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o stanovení priorit pro spolufinancování udržitelných transevropských dopravních sítí (TEN-T)  
- P6_DCL(2005)0018 - Nevzato v potaz  
Michael CRAMER , Bronisław GEREMEK , Bogusław LIBERADZKI , Erik MEIJER , Paul RÜBIG  
Datum zahájení : 11-04-2005
Platné do : 11-07-2005
Počet signatářů : 79 - 11-07-2005