Bogusław LIBERADZKI : Životopis 

Původní znění : PL 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)  
Aktualizováno: 26/02/2015 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

 • 1966-1970 : vysoká škola, ekonomie: Vysoká škola ekonomická ve Varšavě

Profesní dráha 

 • 1971-... : věda a výzkum (jiná oblast)
 • 1986-1987 : profesor, Fulbrightovo stipendium v USA, Illinoiská univerzita (jiná oblast)
 • 1986-1989 : Ústav pro výzkum dopravního hospodářství, Varšava (veřejné služby / státní správa (jiná oblast))
 • 1989-1993 : náměstek ministra dopravy a námořního hospodářství (veřejné služby / státní správa (jiná oblast))
 • 1993-1997 : ministr dopravy a námořního hospodářství (veřejné služby / státní správa (jiná oblast))
 • 1997-2004 : poslanec Sejmu Polské republiky (jiná oblast)
 • 2004-... : poslanec Evropského parlamentu (instituce EU (jiné oblasti))

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
 • 1998-2008 : člen vojvodské a celostátní rady Svazu demokratické levice (SLD)
 • 2008-... : člen vojvodské rady Svazu demokratické levice Západního Pomořanska
 • 2011-... : místopředseda Svazu demokratické levice
Funkce v parlamentu členského státu  
 • 2001-2004 : místopředseda dopravního výboru
 • 2001-2004 : místopředseda výboru pro záležitosti Evropské unie
Funkce ve vládě členského státu  
 • 1989-1993 : náměstek ministra dopravy a námořního hospodářství
 • 1993-1997 : ministr dopravy a námořního hospodářství
Funkce v mezinárodní organizaci sdružující politické strany nebo odborové svazy  
 • 2010-... : Strana evropských socialistů – člen předsednictva
Funkce v orgánech EU  
 • 2009-... : místopředseda Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu
 • 2012-... : člen předsednictva Evropského parlamentu – kvestor
Funkce v jiných mezinárodních organizacích  
 • 1987-1991 : předseda stálého výboru pro trendy a ekonomiku dopravy Evropské hospodářské komise OSN

Ostatní činnosti 

 • 1975-... : doktorát v oboru ekonomie
 • 1981-... : docent
 • 1999-... : vysokoškolský docent
 • 2003-... : vysokoškolský učitel

Ocenění a vyznamenání 

 • Zlatý a Stříbrný kříž za zásluhy, Medaile za národní vzdělávání
 • profesní vyznamenání v odvětví dopravy

Kontakt