Bogusław LIBERADZKI : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Polsko)

Místopředseda 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 13-09-2005 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 14-09-2005 / 14-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rozpočtový výbor
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise a na přístup k informacím o opravách vozidla, kterým se mění směrnice 72/306/EHS a směrnice ../../ES  
- TRAN_AD(2006)371918 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu obecného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006  
- TRAN_AD(2005)359881 -  
-
TRAN 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o stanovení priorit pro spolufinancování udržitelných transevropských dopravních sítí (TEN-T)  
- P6_DCL(2005)0018 - Nevzato v potaz  
Michael CRAMER , Bronisław GEREMEK , Bogusław LIBERADZKI , Erik MEIJER , Paul RÜBIG  
Datum zahájení : 11-04-2005
Platné do : 11-07-2005
Počet signatářů : 79 - 11-07-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.

Kontakt