Andrzej GRZYB : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Polsko)

Místopředseda 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro lidská práva
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro lidská práva

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Podvýbor pro lidská práva
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Podvýbor pro lidská práva
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k sociální odpovědnosti podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění  
- AFET_AD(2012)496506 -  
-
AFET 
STANOVISKO k sociální odpovědnosti podniků: odpovědné a transparentní chování podniků a udržitelný růst  
- AFET_AD(2012)496505 -  
-
AFET 
STANOVISKO o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020  
- ITRE_AD(2011)458535 -  
-
ITRE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
STANOVISKO k provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti  
- ITRE_AD(2013)508006 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi  
- ITRE_AD(2012)485932 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vyšetření autonehody, při níž zahynul Oswaldo Payá  
- P7_DCL(2014)0005 - Nevzato v potaz  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 119 - 14-04-2014
Písemné prohlášení o možnosti využívání plynu z alternativních zdrojů v Evropě  
- P7_DCL(2010)0067 - Nevzato v potaz  
Andrzej GRZYB , Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ , Marian-Jean MARINESCU , Paul RÜBIG , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Datum zahájení : 06-09-2010
Platné do : 06-12-2010
Počet signatářů : 125 - 06-12-2010
Písemné prohlášení ve věci snahy Polska uspořádat II. letní olympijské hry mládeže v roce 2014 v Poznani  
- P7_DCL(2009)0061 - Nevzato v potaz  
Filip KACZMAREK , Andrzej GRZYB , Marek SIWIEC , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Konrad SZYMAŃSKI  
Datum zahájení : 11-11-2009
Platné do : 25-02-2010
Počet signatářů : 51 - 26-02-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech